20 Soruda Öğren Testlerimiz Yenilendi...
Tamamı Video Çözümlü
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
YKS Tam Hazırlık
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...

Gelişmiş kapalı tohumlu bir bitkinin yaprağı morfolojik olarak şu kısımlardan oluşur.

Yaprak ayası (  Lamina )

Yaprağın yassı ve geniş kısmıdır.

Yaprak ayasının şekli ve genişliği bitkinin ekolojik özellikleri ve kalıtsal yapısı tarafından belirlenir.

Fotosentez ve terlemenin büyük kısmı burada gerçekleşir.

İnce olduğu için bütün kısımlarına güneş ışığı girebilir.

Yaprak ayasının şekli, yaprakların bitki üzerine yerleşme düzeni, damarlanma biçimleri ve ayanın kenar özellikleri sınıflandırmada önemli rol oynar.

Yaprak ayasının parçalanmış veya düz olmasına bağlı olarak 2 tip yapraktan söz edilebilir.

Basit yapraklar

ü  Bu tip yapraklarda aya tek parçadan ibarettir. Parçalanma söz konusu değildir.

ü  Basit yapraklarda yaprak ayasının şekli oval, yuvarlak, mızraksı, şeritsi, iğnemsi vb olabilir.

yaprak5

Bileşik yapraklar

ü  Bu tip yapraklarda aya parçalara bölünmüş olup çok sayıda küçük yaprakçıktan meydana gelmiştir.

ü  Bileşik yapraklarda tüm yaprakçıklar yaprak sapının uç kısmında bulunuyorsa bu tip bileşik yaprağa elsi (  palmat ), yaprak ayası orta damara dik eksenler boyunca parçalanıyorsa bu tip yapraklara da tüysü (  pinnat ) yaprak denir.

yaprak6

Yaprak ayası üzerinde çeşitli tiplerde damarlanmalar mevcuttur. Damarlar, iletim demeti ve destek doku elemanlarını içerir.

Bitkilerde 4 tip damarlanma mevcuttur.

Basit damarlanma

Aya üzerinde tek bir damar vardır. İğne şeklinde yapraklarda görülür.

yaprak7

Çatalsı damarlanma

İlkel bir damarlanma çeşidi olarak kabul edilir. Damarlar aya üzerinde hemen hemen eşit ağırlıkta bulunurlar.

yaprak8

 

Paralel damarlanma

Monokotil bitkilerde gözlenen damarlanma şeklidir. Orta damar hâkimiyeti söz konusudur. Yan damarlar birbirlerine veya orta damara paralel olarak uzanırlar.

yaprak9

Ağsı damarlanma

Orta damar hâkim durumdadır. Yan damarlar ağ seklinde dağılmışlardır.

yaprak10

Yaprak Sapı ( Petiol )      

Yaprağı taşıyan ve ayayı ışığın yönüne doğru hareket ettiren kısımdır. Bazı yapraklar petiol taşımaz. Monokotil ve bazı dikotillerde aya, gövdeye direkt olarak bağlanır. Yaprak sapı ayaya yaprak tabanından veya yaprağın orta kısmından bağlanabilir.

Kulakçık ( Stipül )

Yaprak sapının gövdeye bağlandığı noktanın sağında ve solunda bulunan 2 adet küçük çıkıntıdır. Görevleri genç yaprakları korumaktır.

yaprak12

Yaprak kını

Yaprak sapının taban bölgesinde gelişir. Bütün yapraklarda bulunmayabilir.

yaprak13

Joomla templates by a4joomla