20 Soruda Öğren Testlerimiz Yenilendi...
Tamamı Video Çözümlü
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
YKS Tam Hazırlık
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...

a ) Tek çenekli bitkilerde otsu gövde yapısı

Otsu gövde yapısına sahip tek çenekli bitkilerin gövdesinden alınan enine kesitte epidermis gövdenin dış yüzeyini örterken, iletim demetleri çoğunlukla gövdenin temel dokusu içine düzensiz olarak yerleşmiştir.  Bu nedenle tek çenekli bitkilerin gövde yapısındaki korteks ile merkezi öz bölgesi arasında belirgin bir sınır bulunmaz.

gövde125

b ) Çift çenekli bitkilerde otsu gövde yapısı

Otsu gövde yapısına sahip çift çenekli bitkilerin gövde enine kesitinde epidermis, korteks, iletim demetleri ve öz bölgesi görülür.

Epidermis, gövdenin dış yüzeyini örterken, iletim dokuları iletim demetleri halinde ve halka şeklinde düzenlenmiştir. Bu halkanın iç kısmında öz, dış kısmında ise korteks bölgesi bulunur.

Öz bölgesi parankima hücrelerinden oluşurken, korteks bölgesi parankima, kollenkima ve sklerenkima hücrelerinden oluşur.

İletim demetlerinin öze bakan kısmında ksilem elemanları, kortekse bakan kısmında ise floem elemanları yerleşmiştir. Ksilem ve floem elemanları arasında ise kambiyum mevcuttur.

gövde6

O halde çift çenekli bitkilerde gövdenin primer yapısında dıştan içe şu kısımlar gözlenir.

ü  Epidermis

ü  Korteks

ü  Floem

ü  Kambiyum

ü  Ksilem

ü  Öz

Joomla templates by a4joomla