20 Soruda Öğren Testlerimiz Yenilendi...
Tamamı Video Çözümlü
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
YKS Tam Hazırlık
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...

embriyonikortu1

Omurgalı embriyolarının tamamı gelişmelerini tamamlayabilmek için sıvı bir ortamın varlığına ihtiyaç duymaktadır.

Bu sıvı ortam hem ani sıcaklık değişimlerinden korunma, hem kuruma riskini ortana kaldırma hem de embriyonik gelişim esnasında canlının fiziksel temaslardan etkilenme düzeyini azaltma görevlerini yerine getirmektedir.

Balıklar ve iki yaşamlılar, yumurtalarını su ortamına bıraktıkları için bu yumurtaların döllenmesiyle oluşacak zigotun gelişimi süresince extra bir sıvı ortamın oluşturulması gerekmez.

Ancak karasal ortamda yaşayan omurgalı grupları embriyonik gelişimleri süresince karşılaşabilecekleri kuruma tehlikesini bertaraf etmek zorundadırlar.

Sürüngen ve kuşlarda bu tehlike döllenmiş yumurtanın kalın bir kabukla çevrelenmesiyle, memelilerde ise embriyonun döl yatağında gelişim göstermesiyle önemli ölçüde aşılmaya çalışılmıştır. 

Ancak sayılan 3 grupta da embriyonik gelişim amniyon zarı denilen bir zar tarafından çevrelenen amniyon sıvısı nın varlığı ile gelişim süresince gereksinim duyacağı sıvı ortam ve bu ortamın sunacağı avantajlara sahip olmuş olur.

Bu durumda balık ve iki yaşamlılar amniyonsuzlar, sürüngen kuş ve memeliler ise amniyonlular olarak isimlendirilmektedir.

Ancak embriyonik gelişim süresince oluşturulan tek embriyonik örtü amniyon zarı değildir.

Gelişme sürecinde embriyoyu koruyan ve farklı görevler üstlenmiş olan örtüler şu şekilde sayılabilir.

embriyonikortu2

Amniyon zarı

Embriyoyu kuşatan ilk embriyonik örtü olup içerdiği sıvı ile embriyoya gelişimi sürecinde sıvı ortamın sağladığı avantajları sunar.

Koryon zarı

Embriyoyu en dıştan kuşatan örtüdür. Kuş ve sürüngen yumurtalarında gaz alış – verişini sağlarken memelilerde plasentanın yapısına katılmaktadır.

Allantoyis

Sürüngen ve kuşlarda embriyonik gelişim sürecinde ortaya çıkan metabolik atıkların ( özellikle azotlu atıkların ) depolandığı kesedir.

Süreç boyunca büyüme gösteren bu kısım aynı zamanda gaz alış verişine de yardımcı olmaktadır.

Memelilerde ise embriyonun anne ile gaz ve madde alış verişini sağlayan göbek kordonunda yer alan atar ve toplardamarlar allantoyis zarının değişikliğe uğramasıyla oluşmuştur.

Vitellüs kesesi

Embriyonik gelişim sürecinde ihtiyaç duyulacak olan besin maddelerini taşıyan kesedir.

Bu kesenin çevresindeki hücreler depolamış olan yedek besini sindirir ve oluşan monomerler kan yoluyla embriyoya ulaşır.

Plasentalı memelilerde ise yedek besin ihtiyacının karşılanmasından çok ilk dönemlerde kan hücresi üretiminin yapıldığı bölümdür.

Joomla templates by a4joomla