Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Sporla üreme

Canlılarda görülen eşeysiz üreme biçimlerinden biri de sporla üremedir.  Bazı bir hücreli canlılardan mantarlara, tohumsuz bitkilere ( kara yosunu, eğrelti otu ) kadar çeşitli canlı gruplarında sporla üremeye rastlamak mümkündür.  

eseysizureme1

Sporla üreme, olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtü ile kaplı olan ve spor olarak adlandırılan özelleşmiş hücrelerle olur.  Sporlar uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluşturur. 

Sporlar, bazı canlı gruplarında ( diploid kromozom sayısına sahip olanlarda ) mayoz bölünme sonucunda, bazı canlı gruplarında ise ( haploid kromozoma sahip olanlarda ) mitoz bölünme sonucu oluşturulmaktadır. Mayoz bölünme sonucunda oluşan sporlara eşeyli spor, mitoz bölünme sonucu oluşan sporlara ise eşeysiz spor adı verilir.

Eşeyli sporların üreme hücreleri olan gametlerden temel farkı döllenmeye gereksinim duymadan yeni bir birey oluşturabilme yeteneğinde olmalarıdır.

Sporla üreyen canlıların yaşam döngüsünde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesine döl değişimi  ( metagenez )  denir.

Döl değişiminde genellikle sporlar mayoz bölünmeyle, gametler mitoz bölünmeyle meydana gelir. Eğrelti otunun yaşam döngüsünde hem haploid hem de diploid çok hücreli yaşam formları bulunduğu için metagenezle üremeye güzel bir örnektir.

Evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen aşk merdiveni bir eğrelti otu örneğidir. Bu bitkilerin yapraklarının arkasını incelediğimizde siyah noktalar şeklindeki spor keselerini görebiliriz. Çok hücreli canlılarda sporla üreme eğrelti otunun yanı sıra kara yosunu, atkuyruğu gibi bitkilerin hayat döngüsünde de görülebilir.

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet