Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Sitoplazma bölünmesi ( Sitokinez )

Mitotik evrenin ikinci kısmı, çekirdek bölünmesini takip eden sitoplazma bölünmesidir. Sitokinezin de gerçekleşmesiyle, genetik materyali ana hücre ile aynı olan iki yavru hücrenin oluşturulması gerçekleştirilmiş olur.

Hayvansal hücrelerde sitokinezin ilk işareti, hücre yüzeyinde metafaz sırasında ortaya çıkmış olan düzleme yakın bir yerde çok derin olmayan bir yarığın oluşmaya başlamasıdır. Bu oluğun sitoplazmaya bakan kısmında, miyozin proteinleri ile bir arada bulunan aktin mikrofilamentlerinin oluşturduğu kasılabilme yeteneğine sahip bir halka mevcuttur.

Aktin ve miyozin, kas kasılması ve diğer hücre hareketlerinden sorumlu proteinlerdir. Bölünme oluğu, atasal hücre ikiye bölünerek birbirlerinden tamamen ayrılmış iki hücre oluşuncaya kadar ilerler.

aralamel

Bitki hücrelerinde sitokinez, hayvan hücrelerinden farklı şekilde gerçekleşir. Bu hücrelerde bölünme oluğu oluşumu gözlenmez. Bunun yerine, telofaz sırasında Golgi aygıtından kaynaklanan vesiküller ( kesecikler ), mikrotübüller boyunca ilerleyerek hücrenin ortasında bir hücre plağı oluştururlar. Vesiküller içinde taşınan hücre duvarı materyalleri, hücre plağında birikir ve böylece duvar büyür. Hücre plağı, bunun çevresindeki zarın plazma zarına kaynaşmasına kadar devam eder. Böylece her biri kendi plazma zarına sahip iki yavru hücre oluşur.

Bu arada iki yavru hücre arasında hücre plağının içerdiği maddelerden oluşan bir duvar teşekkül etmiş olur.

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet