Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

popeko1

 

Aynı anda belirli bir alanda yaşayan bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa populasyon denir.

Bir ekosistemi incelerken içinde yaşayan canlıların tümünü bir bütün halinde ele almak zor olacağından canlıların tanımlanmasında genellikle aynı türden canlıların oluşturduğu topluluklar, yani popülasyonlar bir birim olarak kabul edilir.

                   

Populasyon ekolojisi ise populasyonun çevresi ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu inceler.

                   

Populasyon Dinamiği

 

Zamana ve mekana bağlı olarak, populasyonun birey sayısındaki değişimi ve bu değişime yol açan faktörleri araştıran bilim dalına populasyon dinamiği denir. Populasyon dinamiği, populasyon ile ilgili çıkarımlar yapabilmek için şu verilere ihtiyaç duyar.

Populasyonun Yoğunluğu

Birim alan yada hacimdeki birey sayısıdır.

Populasyonun Dağılımı

Populasyona ait bireylerin coğrafi alan içerisindeki yerleşme biçimidir. Bireylerin dağılımları coğrafi alan üzerindeki değişik bölgelerin koşulları hakkında bilgi verir. Populasyona ait bireyler kümeli tek düze veya rastgele dağılabilirler.

popeko2

Çevresel faktörler yeteri kadar tekdüze olduğunda bireylerin bir araya gelerek kümeler oluşturma eğilimi görülmez ve bu nedenle rasgele dağılış meydana gelir.

Düzenli dağılış, bireyler arasında şiddetli rekabetin olduğu durumlarda gözlenen dağılış biçimi olup monokültür şeklinde tarımı yapılan bitki popülasyonlarında fazlaca gözlenir.

popeko3

Canlılar arasında en fazla görülen dağılış tipi ise kümeli dağılıştır. Bu dağılış biçiminde popülasyona ait fertler değişik amaçlar doğrultusunda oluşturdukları topluluklar şeklinde yayılış göstermektedir.

Populasyon Büyüklüğü

Belirli bir zamanda populasyonun içerdiği birey sayısıdır.

popeko4

Yaş Dağılımı

Yaş dağılımı, bir populasyonda hem doğum, hem de ölüm oranına etki eden önemli bir populasyon özelliğidir.

Bir populasyonda değişik yaş gruplarının oranına bakılarak, o populasyonun gelecekteki durum tahmin edilebilir.

Bir populasyondaki bireyler üreme öncesi, üreme ve üreme sonrası olmak üzere 3 ekolojik yaş grubundan birinde yer alırlar. Populasyonda yaş dağılımı, yaş piramitleri ile gösterilir.

popeko5

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet