Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Hücre döngüsü              

Hücre bölünmesinin başlangıcından onu takip edecek bir sonraki hücre bölünmesinin başlangıcına kadar geçen süre hücre döngüsünü ifade eder. Hücre döngüsü, oldukça uzun bir hazırlık safhası ( interfaz ) ve esas olarak bölünmeyi ifade eden mitotik faz dan ibarettir.

İnterfaz evresi hücre döngüsünün yaklaşık olarak %90 lık kısmını ifade ederken,  mitotik evre çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin toplamını ifade etmektedir.

İnterfaz

Hücre elemanlarının sentezlendiği ve hücre büyümesinin gerçekleştiği evredir.

İnterfaz ; 

  • G1
  • S ( DNA’nın eşlendiği evre ) ve
  • G2

olmak üzere 3 evreden oluşmaktadır.

G1 evresi

  • Moleküllerin ve hücre içi yapıların yoğun olarak sentezlendiği evredir.
  • Bu evrede ribozom, mitokondri ve golgi aygıtı gibi sitoplazmik organellerin sayısı iki katına çıkarılır.
  • Çeşitli enzimler ve proteinler sentezlenir.
  • Hücrede büyüme ve hacim artışı meydana gelir.
  • Sentrozom organelinde mikrotübüller oluşur.
  • Bu evrede, hücrede büyüme, enzim sentezi, ATP sentezi, sentrozom eşlenmesi ve protein sentezi gibi bir takım metabolik faaliyetler gerçekleşir.

sentrozom

S evresi

 dnaeslenme

 

DNA’nın kendini eşlediği, yani replikasyon olayının gözlendiği evredir. Bu evrenin sonunda hücrenin genetik materyali iki katına çıkarılmıştır. DNA kromatin ağ şeklinde olduğundan kromozom yapısı gözlenemez. Bu evrede hücrenin büyümesi devam etmektedir. 

G2 evresi

  • Hücrede protein sentezinin hızlandığı, bölünme için gerekli elemanların oluşturulduğu ve hücrenin büyümeye devam ettiği evredir.
Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet