Fotosentez
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mendel Genetiği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Nükleik Asitler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlıların Ortak Özellikleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Protein, yağ ve karbonhidrat gibi büyük moleküllü organik besinlerin hücreler tarafından alınıp kullanılabilmesi için yapı taşlarına kadar parçalanması gerekir. Sindirim ağızda başlar, midede devam eder, incebağırsakta son bulur. 

Karbonhidrat Sindirimi

Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Tükürükte bulunan amilaz enzimi nişasta ve glikojen üzerine etki ederek bu molekülleri parçalar. Sonuçta kısa zincirli bir polisakkarit olan dekstrin ve iki glikoz molekülünden oluşan maltoz oluşur. Besinlerin ağızda kalma süresi sınırlı olduğu için karbonhidrat sindiriminin yaklaşık olarak % 5’i burada gerçekleşir.  

besin1 

Ağız boşluğunda başlamış olan karbonhidrat sindirimi pankreastan salgılanan amilaz enzimi ile ince bağırsakta devam eder. Pankreastan salgılanan amilaz enzimi tükürükteki amilazdan daha etkilidir. Ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojen onikiparmak bağırsağında maltoz ve dekstrine parçalanır.

besin2

İnce bağırsak mukozasından salgılanan sakkaraz  (sükraz), maltaz ve laktaz enzimleri sakkaroz, maltoz ve laktozu monomerlerine ayırır. Ayrıca dekstrinaz enzimi de dekstrini glikoz moleküllerine parçalar. Böylece karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta tamamlanmış olur.

besin3

Protein Sindirimi

Ağızda protein sindirimi olmaz. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Mide öz suyu içerisinde bulunan pepsinojen, hidroklorik asitle pepsine (aktif enzim) dönüşür.

besin4

Pepsin proteinleri polipeptitlere ( pepton ) parçalar. Süt çocuklarında ise mide öz suyundaki lap (rennin) enzimi bir süt proteini olan kazeini çökeltir ( peynirleştirir ). Böylece pepsin enzimi, kazeini daha kolay sindirebilir.   

besin5

Midede proteinler tam olarak sindirime uğramaz.  Kimus, mideden onikiparmak bağırsağına geçer. Kimusun ince bağırsağa teması sonucu mukozadan enterokinaz enzimi salgılar. Enterokinaz, pankreas salgısı olan tripsinojeni aktifleştirerek tripsine dönüştürür. Tripsin de yine bir pankreas salgısı olan kimotripsinojeni aktifleştirerek kimotripsine dönüştürür.

besin6

Midede parçalanamayan ya da polipeptitlere kadar parçalanan proteinler tripsin, kimotirpsin ve ince bağırsak mukozasından salgılanan erepsin enzimleri ile aminoasitlere kadar parçalanır.

besin7

Yağ Sindirimi

Besinlerde bulunan yağın sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter. Yağların suda çözülmemesi sindirimlerini zorlaştırır. Ancak safra kesesinden onikiparmak bağırsağına salgılanan safra, yağları mekanik olarak sindirip küçük yağ damlacıklarına dönüştürür.

  besin8

Böylece yağların yüzey alanı artar ve pankreastan salgılanan lipaz enziminin daha hızlı etki etmesi sağlanır. Sonuç olarak yağlar, gliserol ve yağ asitlerine ayrışır.

besin9

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet